Life Between Lives Therapie

De Reis van de Ziel een zoektocht naar de diepere betekenis van het leven.

Life Between Lives Therapy  = Spirituele regressie 

Hierbij werken we in het bestaan tussen de levens in. Een ontmoeting met je eigen ziel en de zielenwereld. Dit geeft een diep innerlijk ervaren van jouw verbondenheid met het Grote Geheel. Je krijgt toegang tot andere gebieden, informatie die diepe inzichten geeft, de manier waarop je in het leven staat verandert, met als gevolg zingeving in leven.                                  

Het verandert jou en de manier waarop je in de wereld staat.  Meer nog dan ieder andere methode geeft spirituele regressie je de mogelijkheid van een kwantumsprong in je bewustzijn. Het laat je ten diepste jouw verbondenheid met het Geheel ervaren. Deze vormen van therapie zijn gericht op het zelf inzicht krijgen in het eigen proces en het zelfhelend vermogen.

Als therapeut begeleid ik dit proces en hou de verbinding, de lijn vast.

Herken je deze vragen?

  • Waarom ben ik hier op Aarde, op deze plek en in deze situatie?
  • Waarom heb ik dit specifieke lichaam?
  • Is er angst voor de dood?
  • Is er leven na de dood?
  • Is de dood het einde van ons eigen ik?
  • Welke reis maakt de menselijke ziel na het sterven?
  • Hoe krijg ik inzicht in patronen en verstrikkingen?
  • Wat kan ik leren uit vorige levens?

In de laatste jaren hebben we ruimschoots kunnen horen over bijna-dood ervaringen. Mensen vertellen hierbij over het zien van een lange tunnel met helder licht, waarna er ontmoetingen zijn met andere zielen. Hier kom je bij de vraag: Wat is er op het eind van de tunnel?

Belangrijk is proberen erachter te komen wat je sterke kanten zijn en langzaam maar zeker inzien wat je ware levensopdracht is. Het zou kunnen dat voor sommigen de opdracht is om het licht, de liefde en vrede die ze ervaren hebben tijdens de BDE dichter bij anderen te brengen.

BDE zijn alleen te verklaren als je ervan uitgaat, dat het bewustzijn zich buiten de hersenen bevindt.   

Spirituele Regressie of Integratie

Het besef van je onsterfelijke identiteit geeft je een completer beeld van wie jij bent.

Dit geeft een diep innerlijk ervaren van jouw verbondenheid met het Grote Geheel. Je krijgt toegang tot andere gebieden, informatie die diepe inzichten geeft en de manier waarop je in het leven staat verandert. Het gevolg is: meer zingeving in leven. Het heeft alles te maken met heel worden, waarbij je begint met het helen van jezelf. Vertrouwen is hierbij steeds een basis, en ervaren dat we een deel zijn van de cirkel.

Voorbereiding

Om een LBL sessie te kunnen ondergaan, is het belangrijk voldoende inzicht te hebben in het eigen proces, dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt. Wanneer je geen ervaring hebt met hypnose of reïncarnatie therapie, is het als voorbereiding nodig dit eerst te ondergaan. Door dit voorwerk eerst te doen krijgen we inzicht in hoe je reageert op hypno- en regressie technieken. Dit is de basis die nodig is voor een langere en diepere LBL sessie. 

We hebben verschillende bewustzijnslagen, ook al zijn we ons dat vaak niet bewust. Normaalgesproken zijn we in ons dagbewustzijn. Het is goed je te realiseren dat onze herinneringen – inclusief onze vorige levens – opgeslagen zijn in ons onderbewuste. Het onderbewuste is een deel dat niet zomaar vrij toegankelijk is. Het bestuurt onze hartslag, ademhaling en zintuigen. Hypnotherapie kunnen we gebruiken als sleutel om de vaak waardevolle herinneringen naar boven te halen.

De beelden die je krijgt kunnen archetypische beelden zijn, uit een verhaal, een film of boek. Het is van belang dat we deze beelden serieus nemen, ze kunnen ons helpen in dit proces. Het is goed om je te realiseren dat deze beelden, herinneringen en ervaringen komen uit het meest krachtige deel van je geheugen.

Michael Newton

Deze methode komt uit de V.S. en is ontwikkeld door Michael Newton. Hij heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan onder ruim 7000 cliënten naar hun zielservaringen in de periode tussen de fysieke incarnaties. De informatie die uit alle regressies naar voren komt vertoont veel overeenkomsten, ongeacht verschillen in achtergrond, religieuze overtuigingen, cultuur of ras.

De verdienste van Michael Newton is dat hij opnieuw een brug heeft weten te slaan van het aardse niveau naar het zielenniveau in deze tijd. Hiermee is het ervaren van deze dimensie binnen ieders bereik gekomen.