Regressie, Reïncarnatie-, Hypnotherapie en Innerlijk Kind Werk

Hypnose is een manier om in een andere laag van bewustzijn te komen, een diepere ontspanning, een soort meditatieve bewustzijnsstaat. De Sjamanendrum kan hierbij helpen. De diepe klank is rustgevend en zorgt voor gronding, verbinding in het hier en nu.

Soms wordt ons leven sterker beïnvloed door gebeurtenissen uit het verleden dan we ons realiseren. We leren om gevoelens en herinneringen die pijnlijk zijn te vermijden. Zo raken we gewend aan een leven met angst, onzekerheid of depressie. Dat de belasting groot is, wordt vaak pas duidelijk als het leven veel van ons vraagt en te veel dingen samenkomen.

Uitgaande van een probleem of hulpvraag in het heden, gaan we met Regressie terug in de tijd tot een punt, een moment waarop er iets is ontstaan wat dat probleem, fysiek of psychisch veroorzaakt heeft, een moment in het leven waarin er iets mis ging. Dat kan zijn in de jongere volwassenheid, de jeugd, de kinder- of kleutertijd, de peuter of baby fase of nog verder terug voor de geboorte in de baarmoeder. Innerlijk-kindwerk kan daarom een belangrijk deel van het regressietherapie uitmaken.

Het teruggaan kan met kleine stapjes of een directe sprong, afhankelijk van wat jij aankan. Bij dit punt uit te komen, deze kern, en als het nodig is de daarmee samenhangende emoties te beleven, het inzicht krijgen en te kunnen loslaten is een belangrijk doel van deze vorm van therapie. Door onze geschiedenis een plek te geven komt er weer ruimte en kan er meer levensvreugde en vrijheid worden ervaren.

Wanneer we verder teruggaan in de tijd tot in vorige levens, wordt de naam reïncarnatietherapie gebruikt. Het gaat er daarbij niet om of je in reïncarnatie gelooft. Het beeld wat bij jou naar boven komt, is datgene wat kan helpen met het oplossen van het probleem. Belangrijk is wel om dat wat er komt serieus te nemen en na ermee gewerkt te hebben, terug te plaatsen in het hier en nu zodat het je verder helpt in deze realiteit.

We gaan uit van de problemen waar je nu tegenaan loopt en werken eraan deze op te lossen. Hierdoor ontstaat er meer stevigheid en basis in het Hier en Nu.