Inca Healing

Inca Healing  Pad 1,2 en 3

AchtergrondIn 1955 werd in de bergen van Peru nabij de stad Cusco een indianenvolk ontdekt dat eeuwenlang afgesloten van de buitenwereld was gebleven,de Q’ero Indianen.

Zij spraken nog een zuivere vorm van Quechua, de oude Inca-taal en hadden een leefwijze met gebruiken die erg veel lijken op wat van de Inca’s bekend is. In een eeuwenlange mondelinge overleveringstraditie is veel van de kennis van de Inca’s bewaard gebleven.

De Q’ero zien ontwikkelingen in de wereld die het nodig maken de kennis die zij hebben zo breed mogelijk te verspreiden. Dit brengen zij ook in verband met de profetie van een versnelde spirituele ontwikkeling in deze tijd, die de aarde en de mensen op een hoger bewustzijnsniveau zou kunnen brengen.

Wat kan je zelf met deze kennis en ervaringen doen

Enerzijds leer je eenvoudige technieken in het werken met energie vanuit de kennis van de Quero’s. Je maakt contact met jouw eigen ’potentieel’. De kracht van binnen uit. Het bewuste contact met deze kracht, helpt je beter te zien wat je unieke kwaliteiten zijn en wat je er mee kunt doen.

Anderzijds is de achterliggende filosofie en visie op mens, kosmos en aarde een inspirerende zienswijze, die het werken met energie in een traditie plaatst en ons een veel bredere verbondenheid met de aarde en met elkaar kan doen ontwikkelen.

Het Andespad is de persoonlijke en spirituele ontwikkeling die een mens doorloopt vanuit deze oude kennis en de beoefening van  energetische technieken die hier bij hoort.

Je kan deze 3 dagen zien als een prachtig begin, een mogelijkheid om met het Inca Pad kennis te maken en ermee te werken. En als je wilt zal er ook een verdiepingsmogelijkheid aangeboden worden hierna.

We gaan werken met de 7 niveaus en onze bondgenoten. Als je jezelf grondt, maak je de aarde vruchtbaar en je stimuleert de schepping.

Als Mesa dragers en ingewijd in de healingstradities van diverse Inca sjamanen kregen wij de kennis van de drie verschillende Inca Paden overgedragen door Don Juan Nuñez del Prado. Don Juan werd persoonlijk ingewijd door de drie laatste Inca Meesters.

Heb je belangstelling laat het ons weten.