LBL - Life Between Lives Afdrukken   
Life Between Lives Hypnotherapy wordt ook wel Spirituele Regressie thereapie genoemd en is afgekort LBL. Hierbij werken we in het  bestaan tussen de levens in. Er vindt een ontmoeting plaats met je eigen Ziel en met de zielenwereld.
Dit geeft vertrouwen en een diep innerlijk ervaren van jouw verbondenheid met het Grote Geheel. Je krijgt toegang tot andere gebieden, informatie die diepe inzichten geeft en de manier waarop je in het leven staat verandert.
Werkwijze: In een spirituele regressie gaan we in een diepe ontspanning. Hierdoor kom je in een andere of meditatieve bewustzijnsstaat, die verder gaat dan de normale regressietherapie.
Je maakt verbinding met je ziel, dat deel van jezelf dat blijft bestaan door levens heen en weet wat de reden is van je bestaan.
Je kunt zoin contact komen met je levensplan en uitdagingen voor dit leven. Er komen o.a. inzichten over de ervaringen en ontmoetingen die je hebt in dit leven.
Aan de hand van gerichte vragen ga je in een spirituele regressie op zoek naar antwoorden. Je raakt hierdoor meer afgestemd op jezelf en de wereld om je heen.
Deze vorm van werken gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid, motivatie en zelfwerkzaamheid van de cliënt.
Voorbereiding: Om een LBL sessie te kunnen ondergaan, is het belangrijk voldoende inzicht te hebben in het eigen proces, dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt. Wanneer je geen ervaring hebt met hypnose of reïncarnatie therapie is het als voorbereiding nodig dit eerst te ondergaan. Hierdoor krijgen we inzicht in hoe je reageert op deze hypno- en regressie technieken. Dit vormt de basis die nodig is voor de langere en diepere LBL.
De tijd die we nodig hebben voor een volledige LBL sessie ligt tussen 3 en 4 uur. Deze tijd is nodig om voldoende informatie te krijgen, goed te kunnen afronden en terug te komen in het hier en nu. Het is belangrijk je te realiseren dat tijdens deze sessie het tijdsbesef verandert.
Als LBL therapeut en trainer ben ik opgeleid en gecertificeerd door het
Micheal Newton  Instituut en verbonden aan de staf van TNI.