Therapie Print   
Regressietherapie
Soms wordt ons leven sterker beïnvloed door gebeurtenissen uit het verleden dan we ons realiseren. We leren om gevoelens en herinneringen die pijnlijk zijn te vermijden. Zo raken we gewend aan een leven met angst, onzekerheid of depressie. Dat de belasting groot is, wordt vaak pas duidelijk als het leven veel van ons vraagt en te veel dingen samenkomen.We gaan terug naar je verleden tot het moment dat er iets mis ging. Het doorleven van pijnijke ervaringen die hierbij naar boven komen, schept de mogelijkheid tot verandering. Hierdoor komt er weer ruimte en kan er meer levensvreugde en vrijheid worden ervaren.
Reïncarnatietherapie
Wanneer we verder teruggaan in de tijd tot in vorige levens, wordt de naam reïncarnatietherapie gebruikt. Het gaat er daarbij niet om of je in reïncarnatie gelooft. Het beeld wat bij jou naar boven komt, is datgene wat kan helpen met het oplossen van het probleem. Belangrijk is wel om dat wat er komt serieus te nemen en na ermee gewerkt te hebben, terug te plaatsen in het hier en nu zodat het je verder helpt in deze realiteit. We gaan uit van de problemen waar je nu tegenaan loopt en werken eraan deze op te lossen. Hierdoor ontstaat er meer stevigheid en basis in het Hier en Nu.

Relatietherapie
We werken met gesprekken, practische oefeningen en huiswerkopdrachten. De nodige inzet van beide partners wordt hierbij verwacht.
Tijdens de sessies hebben beide partners de mogelijkheid om patronen zichtbaar te krijgen, gevoelens weer te kunnen laten stromen en nieuwe stappen te zetten. Zodat er op een meer open en positievere manier verder gegaan kan worden. Het kan nodig zijn dat elk van de partners ook individueel aan het werk gaat voor een tijdje.

EMDR Eye movement desensitisation and reprocessing.
Een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumaitsche stress-stoornissne (PTSS)

Hypnotherapie
Het is een manier om in een andere laag van bewustzijn te komen, een diepere ontspanning, een soort meditatieve bewustzijnsstaat. De Sjamanendrum kan hierbij helpen. De diepe klank is rustgevend en zorgt voor gronding, verbinding in het hier en nu.

Begeleiding/Coaching
Met Coaching krijg je vaak verrassende nieuwe inzichten, zodat je leert de dingen anders te benaderen en te doen. Het is een vorm van persoonlijke begeleiding die je helpt om zowel in je privé leven als in je werksituatie beter te functioneren. Ik werk in een sfeervolle ruimte - een plek, waar ook jij je thuis zult voelen.

Coaching bij het medicijnwiel en de gebedsboom.
Een gesprek bij het medicijnwiel een krachtplek in de natuur. Daarbij geven de bomen en de dieren die we tegenkomen een spiegel voor wat er op dat moment in je leven gebeurt. Je wordt je er opnieuw van bewust dat alles met elkaar in verbinding staat en niets toeval is. Een prachtige plek voor een persoonlijk ritueel.

Enkele mogelijkheden voor een ritueel zijn: De naamgeving van je kind, de eerste menstruatie, de overgang of juist een ritueel als welkom vóór de geboorte, zodat je contact maakt met de ziel die bij jou/jullie komt. Het blijkt hier vaak dat de geboorte daarna makkelijker gaat, omdat het kind zich werkelijk welkom voelt.

Sjamanisme
Het sjamanisme gaat terug naar de wijsheid, religie en geneeswijzen van de natuurvolken. Het heeft de overtuiging dat alles "bezield"  is en met elkaar verbonden en dat we dit kunnen ervaren. Krachtige sjamanistische technieken en ook  rituelen kunnen therapeutisch ingezet worden bij het proces van heelworden.

Innerlijk Kind werk
Ervaringen uit de kindertijd hebben vaak grote invloed en raken als het ware bevroren in de tijd. Door het herstellen van de relatie met het kind in jezelf kunnen de wonden geheeld en gemiste ontwikkelingen ingehaald worden. We kunnen het verleden niet veranderen, maar wel de gevolgen ervan. Het zich bewust worden, helen en integreren van delen die in de jeugd verwond zijn geraakt, en nog niet zodanig gevoeld konden worden. Meestal ben je je dat niet zo bewust maar zijn er in de reacties momenten dat je in een 'kinddeel' schiet. Je voelt je dan onzeker, machteloos of klein. Leren omgaan met die kwetsbaarheid en het een plek geven in het dagelijks leven, geeft meer kracht en zelfvertrouwen. Je kunt je eindelijk welkom voelen in de wereld.


Rouwverwerking/omgaan met verlies
Het loslaten met liefde en het verwerken van verdriet. Ieder van ons zal  vroeg of laat door een proces van rouw gaan na het verlies van een dierbaar persoon door de dood of door een scheiding. Ook een abortus of miskraam, het verlies van baan of het stoppen met werken kan zo'n  proces op gang brengen.

Healing
Het is een vorm van werken met energie waarin het eigen lichaam gestimuleerd wordt weer in balans te komen. Blokkades kunnen worden opgeheven en de energie die helend werkt kan weer doorstromen naar alle organen en lichaamsdelen. Spanningen kunnen worden afgevoerd, wat kan helpen in het proces om zelf actief aan jezelf te willen en kunnen werken.

Familie opstellingen vanuit een sjamanistische visie
Of willen of niet, wij zijn een deel van een familiesysteem. Veel problemen in relaties, op ons werk, maar ook lichamelijke ziektes en depressies kunnen door een onbewuste verstrengeling met onze familie veroorzaakt worden. Met behulp van familieopstellingen kunnen deze verstrengelingen op een ontroerende en eenvoudige manier zichtbaar gemaakt worden. Door het zien van de werkelijkheid wordt onze ziel geraakt. Hierdoor verandert iets wezenlijks in ons.

Spirituele regressie = Life Between Lives Therapy
Life-between-lives is een ontmoeting in het tussenbestaan met je eigen ziel. Het verandert jou en de manier waarop je in de wereld staat.
Meer nog dan ieder andere methode geeft spirituele regressie je de mogelijkheid van een kwantumsprong in je bewustzijn. Het laat je ten diepste jouw verbondenheid met het Geheel ervaren.

Deze vormen van therapie zijn gericht op het zelf inzicht krijgen in het eigen proces en het zelfhelend vermogen. Als therapeut begeleid ik dit proces en hou de verbinding, de lijn vast. Het gaat hierbij om een werkelijke oplossing van het probleem en de oorzaak ervan. Dus niet om symptoombestrijding.  Zie voor verder informatie onze speciale webside: www.lifebetweenlivestherapie.nl en de gezamenlijke website van onze LBL Werkgroep  in Nederland :
www.lifebetweenlives.nl