Sjamanisme en Sjamanistische Healing Print   
Het Sjamanisme is verweven met mijn leven en mijn werk.
Sjamaan zijn is geen beroep, het is een levensweg. Het pad van de sjamaan begint, in mijn opvatting, altijd met een innerlijk proces.
Het heeft me wortels en vleugels gegeven en het laat me steeds opnieuw de volgende dingen zien:
- De wijsheid, religie en geneeswijzen van de natuurvolken toe te passen in het hier en Nu. Zo als o.a. d.m.v. Sjamanistische  Healing, Inca Healing en Kristalhealing.
-We kunnen helpen het collectief te helen, dit kan als we onze eigen "verhaal" opgelost hebben.
- Respect te hebben voor alles wat leeft;  mens, dier, plant, mineraal en Moeder Aarde.
- De cirkel van het Leven, het Grote Medicijnwiel, heeft geen begin en geen eind. Alles bestaat als deel van de cirkel en heeft een doel.
Wil je meer weten over het medicijnwiel en er zelf mee leren werken dan kun je je opgeven voor een themadag het Medicijnwiel. Bij voldoende belangstelling zal ik opnieuw een datum plannen hiervoor.
Zie onderaan deze pagina voor wat meer uitleg over het wiel.
- Alles in het Universum is zich ervan bewust dat we verbonden zijn met elkaar - behalve de mens!
- Steeds opnieuw te mogen ervaren dat de zichtbaren- en onzichtbare wereld in mij samen valt is en dat er ondersteuning is.
- Mezelf te leren kennen, de lichte- en de schaduwkant.
Het bewustzijn van een Sjamanistische healer is:
Hoe wij laten zien, dat wij betrouwbaar en betrokken zijn en compassie hebben met onszelf en de wereld, door de manier waarop wij leven. We kunnen anderen niet veranderen, maar ieder van ons kunnen we onze heelheid claimen.
Door ons leven te helen en dit te delen, hebben we een positief effect op de toekomst.Ook jij kunt er voor kiezen om dat te doen en nu te beginnen.
Technieken die ik gebruik zijn:
Het werken met het Medicijnwiel, Kristallen, Soulretrieval, trancereizen, healing, gronding, transformatiewerk in de zichtbare- en onzichtbare wereld, intuïtieve ontwikkeling en natuurbeleving.

 

kleurrijke kleden perukind peru

INCA HEALING
Achtergrond: In 1955 werd in de bregen van Peru nabij de stad Cusco een Indianenvolk ontdekt dat eeuwenlang afgesloten van de buitenwereld was gebleven, de Qéro Indianen. Zij spraken nog een zuivere vorm van Quechua, de oude Inca-taal en hadden een leefwijze met gebruiken die erg veel lijken op wat van de Inca's bekend is. In een eeuwenlange mondelinge overleveringstraditie is veel van de kennis van de Inca's bewaard gebleven. De Qéro zien ontwikkelingen in de wereld die het nodig maken de kennis die zij hebben zo breed mogelijk te verspreiden. Dit brengen zij ook in verband met de profetie van een versnelde spirituele ontwikkeling in deze tijd, die de aarde en de mensen op een hoger bewustzijnsniveau zou kunnen brengen.

Wat kan je zelf met deze kennis en ervaringen doen. Enerzijds: leer je eenvoudige technieken in het werken met energie vanuit de kennis van de Quero's. Je maakt contact met jouw eigen "potentieel". De kracht van binnen uit. Het helpt je beter te kunnen zien wat je unieke kwaliteiten zijn en wat je er mee kunt doen. Anderzijds: is de achterliggende filosofie en visie op mens, kosmos en aarde een inspirerende zienswijze, die het werken met energie in een traditie plaats en ons een veel bredere verbondeheid met de aarde en met elkaar kan doen ontwikkelen. De spiritualiteit is hier is hier direct verbonden met Moeder Aarde in het hier en Nu.


medicijnwiel

 

HET MEDICIJNWIEL
Medicijnwielen zijn helende- en rituele cirkels. Ze worden in allerlei culturen gebruikt. Over de gehele wereld zijn medicijnwielen aangetroffen en ze worden nog steeds gebruikt. Het zijn vaak krachtige plekken waar energielijnen samenkomen en dat is voelbaar. Onze intuïtie werkt er sterker, we kunnen ons op zo'n plek vaak meer verbonden voelen, meer één met het Geheel.
Een medicijnwiel wordt gelegd met als doel: het herstellen van de harmonie. Dit kan voor persoonlijke doeleinden zijn, voor een groep of de hele samenleving. Verder is het herstel van het contact tussen de Mens en het Goddelijke, het Groot Mysterie of de Universele Bron vanLiefde, de plek waar we allen vandaan komen en weer terug zullen gaan belangrijk.
Overal waar de cirkel als ritueel wordt getekend of gelegd, is dit het symbool voor eenheid. Alles beïnvloed elkaar en daarom is het goed te weten hoe je de harmonie binnen jezelf, binnen de groep en met de geesteswereld kunt herstellen.
Het gaat hier om een diepgaande universele leer, die niet gebonden is aan één religie. Ze kent geen dogma's.
Door je met het Medicijnwiel te verbinden, verbindt je je op een dieper niveau met jouw leven op dit moment in het hier en nu.